POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Parkingplus z siedzibą w Proszowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 110, 32-100 Proszowice, posługującą się numerem NIP 679-269-22-92 REGON 385831257.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Parkingplus Aleksander Betta staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres biuro@parkingplus.pl

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)

Przetwarzanie danych
Firma Parkingplus Aleksander Betta przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Parkingplus Aleksander Betta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Parkingplus Aleksander Betta w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 3. Wewnętrznych celów administracyjnych Parkingplus Aleksander Betta, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

 1. Ministerstwu Finansów
 2. Organom ścigania i dochodzenia
 3. Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 4. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Parkingplus Aleksander Betta umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Parkingplus Aleksander Betta przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody.
 2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Parkingplus Aleksander Betta w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez Parkingplus Aleksander Betta
 3. W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Parkingplus Aleksander Betta przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania;
 4. W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Parkingplus Aleksander Betta stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez Parkingplus Aleksander Betta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
 2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
 6. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Parkingplus Aleksander Betta Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Parkingplus Aleksander Betta podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Parkingplus Aleksander Betta .

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 5. Pliki cookies stosowane w ramach usługi Google Analytics pozwalają operatorowi serwisu na pozyskanie informacji na temat komputerów Użytkowników korzystających z Serwisu. Dane Użytkowników są przesyłane automatycznie w ramach ustawień ich przeglądarki internetowej. Przesyłane dane obejmują takie informacje jak: typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, data i godzina wizyty w Serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny adres IP, strona, z której nastąpiło wejście do serwisu. Operator przetwarza wskazane informacje wyłącznie w celach statystycznych oraz analizy zachowań użytkowników korzystających z Serwisu. W ramach wykorzystywania przedmiotowych plików cookies operator Serwisu nie jest wstanie zidentyfikować tożsamości osób fizycznych odwiedzających Serwis, a tym samym nie przetwarza ich danych osobowych.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Zastosowanie Google reCAPTCHA
Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie Polityka prywatności Google lub Warunki korzystania z usług Google