Systemy zajętości miejsc parkingowych

System zajętości miejsc parkingowych

  Zadaniem systemu jest pomoc w znalezieniu wolnego miejsca na parkingach podziemnych oraz wielopoziomowych. Nad każdym miejscem parkingowym umieszczony jest detektor ultradźwiękowy oraz sygnalizator świetlny LED. O wolnym miejscu informuje kolor zielony sygnalizatora. W przypadku gdy miejsce jest zajęte zapala się światło w kolorze czerwonym. Ponadto wszystkie elementy systemu są spięte ze sobą tak aby informacja o ilości wolnych w danej chwili miejsc była dostępna na wyświetlaczach LED przy wjeździe na dany parking lub jego część. Systemy zajętości miejsc parkingowych są coraz bardziej popularne w miastach i centrach handlowych, gdzie problem braku miejsc parkingowych jest szczególnie odczuwalny.

Niektóre korzyści wynikające z wykorzystania systemów zajętości:

  1. Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych: dzięki monitorowaniu stanu wolnych miejsc kierowcy mogą łatwiej znaleźć wolne miejsca do parkowania
  2. Oszczędność czasu: kierowcy nie muszą już samodzielnie przeszukiwać parkingu w poszukiwaniu wolnego miejsca, oszczędzają czas i unikają zbędnych stresów, nie bez znaczenia jest też wartość ekologiczna – zmniejszenie emisji spalin.
  3. Poprawa przepustowości: systemy zajętości umożliwiają szybsze i bardziej efektywne przeprowadzenie ruchu na parkingu.
  4. Optymalizacja wykorzystania miejsca: dzięki monitorowaniu zajętości miejsc parkingowych możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca na parkingu.
  5. Poprawa bezpieczeństwa: systemy zajętości miejsc umożliwiają szybsze reagowanie na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz ułatwiają kontrolę dostępu na parking.

Niektóre systemy zajętości miejsc posiadają dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość rezerwacji miejsc parkingowych z wyprzedzeniem lub integracja z systemami płatności parkingowych. Dzięki temu kierowcy mogą zarezerwować miejsce parkingowe przed przyjazdem na parking oraz dokonać płatności bezpośrednio za pomocą aplikacji lub strony internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemów zajętości miejsc parkingowych, skontaktuj się z nami
Zadzwoń: (+48) 509 622 854
lub