Systemy zajętości miejsc parkingowych

System zajętości miejsc parkingowych

  Zadaniem systemu jest pomoc w znalezieniu wolnego miejsca na parkingach podziemnych oraz wielopoziomowych. Nad każdym miejscem parkingowym umieszczony jest detektor ultradźwiękowy oraz sygnalizator świetlny LED. O wolnym miejscu informuje kolor zielony sygnalizatora. W przypadku gdy miejsce jest zajęte zapala się światło w kolorze czerwonym. Ponadto wszystkie elementy systemu są spięte ze sobą tak aby informacja o ilości wolnych w danej chwili miejsc była dostępna na wyświetlaczach LED przy wjeździe na dany parking lub jego część. Systemy zajętości miejsc parkingowych stosuje się coraz powszechniej w celu zoptymalizowania szybkości odnalezienia wolnego miejsca parkingowego. Daje to korzyści w postaci oszczędności czasu kierowcy oraz wartość ekologiczną – zmniejszenie emisji spalin.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.